spisti

spisti
spìsti, spiñta (spinsta Kos59, spỹsta), spìto K, Š; L 1. intr. K, LVIII1006, Rtr leisti spiečių, spiesti: Oi, jau bitys spinta, neškiat vandens! Varn. Paskiaus vos ne visi gyventojai sukušo it bitys spisdamos M.Valanč. 2. tr. N, Kv stoti, supti iš visų pusių, spiesti: Visi spiste apspito manę J. Jį ėmė spìsti smalsuoliai 1. 3. intr. sklisti, plisti, plūsti: Vartai visi atsidarė, pro juos ėmė spisti kareivos pėsti, važiuoti, raiti HI. Atidarys langą, tai musios ir lenda, spiñta Tvr. Spinta vanduo į platumą J. 4. intr. Kos59 važiuoti, keliauti, vykti: Aš pas jūsų baudžiuos spìsti ir atspisiu, t. y. atvažiuosiu, ateisiu J. 5. tr., intr.: Aš spintu, t. y. smarkiai punlu ant ko J. \ spisti; apspisti; atspisti; išspisti; nuspisti; paspisti; praspisti; prispisti; suspisti; užspisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • spįsti — spįsti, ta, spìndo intr. K, NdŽ, DŽ1, spį̃sti, ta, spiñdo Š, NdŽ, DŽ1; L 1. N, K, Rtr, NdŽ pradėti šviesti, spindėti: Spindulys spįsta į langą J. Saulė spįsta, reikia langą uždaryt Jrb. Kada saulė spį̃s, reiks rugius išleist Vlk. Sniegas krinta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spisti — spi̇̀sti vksm. Jaũ bi̇̀tės spiñta, nèškite vandeñs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • spįsti — spįsti, spį̃sti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • spįsti — spįsti, spį̃sti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atspisti — atspìsti intr. 1. J, Rtr ateiti, atskristi spiečiui, atspiesti. 2. sklindant, plintant į visas puses ateiti, pasiekti: Vanduo atspìto į pievas, dirvas par patvynį, t. y. skliundžiumis išėjo upis į platumą J. Tešla kildama atspiñta toli J. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspįsti — intr.; Q257, Ser imti spįsti, suspindėti: Kaip tik pirmieji spinduliai išspindo, rodos, visas vanduo po jais pažaliavo Žem. spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; paspįsti; praspįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • inspissate — transitive verb ( sated; sating) Etymology: Late Latin inspissatus, past participle of inspissare, from Latin in + spissus slow, dense; akin to Greek spidnos compact, Lithuanian spisti to form a swarm Date: 1626 to make thick or thicker •… …   New Collegiate Dictionary

  • apspisti — apspìsti Š; L 1. tr. K, Rtr apgulti spiečiui, apspiesti: Sode kad apspìto bitės – vos pabėgau Sv. ║ būti spiečiaus apspiestam: Jis apspìtęs visas bičių i stovia išsiskėtęs Jrb. 2. tr. Š, Klk, Šll, Šln, Dkš, Ds, An apstoti iš visų pusių,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspįsti — tr., apspį̃sti Rtr, NdŽ 1. Rtr apšviesti (spinduliais). 2. NdŽ apakinti (spinduliais). spįsti; apspįsti; atspįsti; įspįsti; išspįsti; nuspįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspįsti — intr. Skr, atspį̃sti Rtr, Š, NdŽ 1. Š, LVI195, Rtr, NdŽ, Ser, Jrb atsklisti šviesos spinduliams, atspindėti: Saulė spįste atspìndo spinduliais po lietaus J. Atspįsta iš marių spindulys į dangų kaip žvaigždė didžiausia DS311(Stak). 2. atsimušti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”